Kontakt    
get_readerforumknfforumforum

Prospekt emisyjny


 

 

Wersja elektroniczna Prospektu emisyjnego z dnia 27.09.2007(w formacie PDF)


Zatwierdzony prospekt emisyjny spółki
Aneks nr 1 z dnia 02 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 2 z dnia 05 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 3 z dnia 17 10 2007 do Prospektu emisyjnego spółki
Aneks nr 4 z dnia 03 12 2007 do Prospektu emisyjnego spółki

  

Wersja elektroniczna Prospektu emisyjnego z dnia 28.06.2005(w formacie PDF)


Wstęp
Spis treści
ROZDZIAŁ 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka
ROZDZIAŁ 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie
ROZDZIAŁ 3. Dane o emisji
ROZDZIAŁ 4. Dane o Emitencie
ROZDZIAŁ 5. Dane o działalności Emitenta
ROZDZIAŁ 6. Oceny oraz perspektywy rozwoju Emitenta
ROZDZIAŁ 7. Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających oraz o znaczących akcjonariuszach
ROZDZIAŁ 8. Sprawozdania finansowe
ROZDZIAŁ 9. Informacje dodatkowe
ROZDZIAŁ 10. Załączniki

 

Prospekt emisyjny


Prospekt emisyjny akcji spółki PC Guard w formie drukowanej jest dostępny:

  • w siedzibie Emitenta: PC Guard SA, Poznań, ul. Janickiego 20
  • w siedzibie Oferującego: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Biuro Maklerskie, Radom, ul. Żeromskiego 25
  • w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
  • w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Książęca 4
  • we wszystkich Punktach Obsługi Klienta wymienionych w Rozdziale 10 niniejszego Prospektu

Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku ogólnopolskim - PARKIET.

PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl