Kontakt    

Władze spółki


Aneta Frukacz - Prezes Zarządu 

WYKSZTAŁCENIE: 2000 r - 2004 r - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa (magisterskie) w Warszawie, specjalizacja reklama i marketing

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 07.07.2014 r - obecnie manager w firmie z branży handlowej (jubilerska) 01.10.2011 r - 28.02.2014 r – manager, sektor odzieżowy27.11.2007 r - 16.07.2011 r - specjalista d/s klienta, sektor odzieżowy 2006 r - 2007 r – własna działalnośćgospodarcza2002 r - 2005 r - zastępca managera, działalność handlowa Osoba ta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Rada nadzorcza:

- Tomasz Pańczyk- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Skiba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Bielecki - Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Walczak- Członek Rady Nadzorczej
- Michał Kmiecik- Członek Rady Nadzorczej

PC GUARD SA. ul. Rózana 63a, 02-569 Warszawa | biuro@pcguard.pl