Spis treści > Planowanie i Controlling Graffiti > Controlling (moduł Fabryka) – Techniczny koszt wytworzenia > Zestawienia Tkw

12.4. Zestawienia Tkw

Zestawienia generowane są na podstawie naliczonych kosztów wytwarzania i udostępniają wiele sposobów analizy zebranych informacji, np. podział kosztów grupy wyrobów lub wyrobu wg rodzajów kosztów (wg struktury podstawowej i syntetycznej), koszt produkcji dla zleceń (w okresach, w podziale na rodzaje zleceń), koszty produkcji w okresach oraz cały zestaw bardziej szczegółowych zestawień i analiz porównawczych (przycisk Opcje w oknie pozycji zestawienia). Zestawienia mogą być zapisywane i przeglądane w późniejszym czasie.

Ilustracja 12.4. Controlling. Generowanie zestawień

Controlling. Generowanie zestawień

A. Okres dla zestawienia może obejmować kilka miesięcy bilansowych, dla których naliczane były analizy kosztów. B. Obliczenia Tkw dla każdego okresu bilansowego mogą być przeprowadzane w kilku wersjach (mutacjach). Do zestawienia brana jest zawsze wybrana mutacja.

Ilustracja 12.5. Controlling. Zestawienie kosztów produkcji

Controlling. Zestawienie kosztów produkcji

A. Do filtrowania wykorzystywany jest aktywny dla Tkw podział indeksów zdefiniowany w konfiguracji Tkw (por. Wyżej). B. Ten przycisk daje dostęp do wielu zestawień (patrz ilustracje na następnej stronie).

Ilustracja 12.6. Controlling. Graficzne zestawienie kosztów produkcji wyrobów

Controlling. Graficzne zestawienie kosztów produkcji wyrobów

Lista zestawień wywoływana przyciskiem Opcje z okna zestawienia kosztów wytworzenia.

Copyright 2005 PC Guard SA