Prawa autorskie i zastrzeżenia wykorzystania serwisu internetowego PC Guard SA

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części publikacji prezentowanych w serwisie internetowym PC Guard SA (www.pcguard.pl) i jego podstronach, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (elektronicznej lub mechanicznej, włączywszy techniki komputerowe, drukarskie, fotograficzne, nagrania fonograficzne itp.) wymaga pisemnej zgody ze strony PC Guard SA.

System Graffiti oraz dotycząca go dokumentacja są chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje odnoszące się do publikacji związanych z Graffiti udzielane są po wysłaniu zapytania na adres dokumentacja@pcguard.pl.

Podręczniki online i PDF są generowane przy wykorzystaniu systemu open source DocBook.

Skrypt Perfect Popups pobrany nieodpłatnie ze strony http://www.howtocreate.co.uk. Za używanie skryptu nie są pobierane żadne opłaty.

Zastrzeżenia wykorzystania serwisu internetowego PC Guard SA

Choć dołożono wszelkiego starania by informacje znajdujące się w serwisie internetowym PC Guard SA ("Serwis") były jak najbardziej kompletne i odpowiadały możliwie blisko stanowi faktycznemu, PC Guard SA nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej, w odniesieniu do zawartości Serwisu, jej jakości, funkcjonowania oraz adekwatności do konkretnego celu lub wymagań użytkowników.

Odpowiedzialność za użytkowanie i wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie ciąży na użytkowniku. W szczególności PC Guard SA wyłącza swoją odpowiedzialność wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich za jakąkolwiek szkodę (włącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) związaną z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie.

Materiały zawarte w Serwisie mogą oferować linki do niezależnych od PC Guard SA stron internetowych. PC Guard SA nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość którejkolwiek z tych stron. PC Guard SA umieszcza wspomniane linki wyłącznie jako formę ułatwienia dla korzystających z Serwisu klientów i nie oznacza to, że PC Guard SA aprobuje lub akceptuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość tychże stron.